מודל מרחבי לניהול רשתות קמעונאיות

קמעונאות מצליחה מבוססת על פריסת סניפי הרשת במרחב ועל פעילות שיווקית מול לקוחות בפועל ולקוחות פוטנציאלים. להיבט הגיאוגרפי בפעילות הרשת יש משקל מהותי וקריטי בהצלחתה. השיקול המוביל והדומיננטי בגיוס לקוחות חדשים הינו מיקום הסניף ביחס למקום מגורי הלקוח. וסביבת פעילותו. קיים קשר ישיר ומובהק בין מדדי הצלחה עסקיים כדוגמת הכנסה מלקוח או הרחבת תמהיל המוצרים לבין פרופיל האוכלוסייה באזור.

במהלך השנים האחרונות פיתחה חברת פוינטס מיפוי עסקי מודל משוכלל ומקיף להטמעת המימד המרחבי בתהליכים העסקיים של הרשת הקמעונאית, החל מהרמה האסטרטגית ועד להטמעה של כלים טקטיים לניהול שוטף. המודל הוטמע בהצלחה ברשתות מובילות בישראל במגוון סקטורים: בנקאות, רשתות שיווק, מזון מהיר, פארם, תרבות פנאי ועוד.

המודל המרחבי של פוינטס מורכב מהמודולים הבאים:

א. ניתוח פריסה נוכחית

 • ניתוח מרחבי מעמיק של פריסת סניפי הרשת ושל פעילות לקוחות הרשת בסניפים השונים.
 • הגדרת מרחב מחיה לכל סניף כולל מעגלי חדירה בהתבסס על ניתוח שיעורי חדירה, דומיננטיות הסניף באזור, גבולות מרחביים.

ב.  מודל חיזוי פוטנציאל

 • איתור ושקלול משתנים מסבירים למדדי הצלחה עסקיים: דמוגרפיה, תחרות, מאפיינים מרחביים
 • הגדרת מדדי הפוטנציאל עסקי: שיעורי חדירה, הכנסות, רווחיות וכו'
   ג. מפת הפוטנציאל
 • חלוקת הארץ לאזורי פוטנציאל הומוגניים (מאות-אלפים)
 • שקלול הפוטנציאל בכל אזור על פי פונקציית חיזוי בהתאם למשתנים מסבירים
 • המפה מוגדרת על בסיס מודל משתנים וניתנת לעדכון שוטף

 ד. מפת פערים

 • הצגת פערים בין ביצועי הרשת בכל אזור מול הפוטנציאל הגלום בו
 • הפערים נובעים מאי נוכחות בשטח (תת-סינוף) או מפעילות שיווקית לא מספקת ומכאן ייגזרו היישומים הבאים

ה.  אופטימיזציית הרשת

 • תעדוף אזורי פוטנציאל לפתיחת סניפים חדשים
 • זיהוי אזורי קניבליזם ומיזוג סניפים
 • התאמת פורמטים בסניפים קיימים לקהלי היעד

ו. יעדי פעילות לסניף

 • הגדרת יעדי פעילות לכל סניף ברמת תאי שטח במרחב המחיה שלו: גיוס, שימור והעמקה
 • היעדים מושתתים על מודל משתנים וניתנים לעדכון שוטף בהתאם לשינויים בשטח

ז. כלי ניהול ובקרה

 • הטמעת ממשק ניהול מרחבי ברמת מטה, מרחב וסניף המאפשר הצגה של מדדים עסקיים ברמת תאי השטח: ביצוע מול תכנון, עמידה ביעדים, ניתוח מגמות ועוד

 להורדת ברושור