ניהול סיכונים

שימוש נבון בנתוני הארגון בשילוב עם נתונים חיצוניים על גבי המפה מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב מלאה ובזמן אמת.

 • ניתוח וניטור הונאות בזמן אמת
 • שערוך חשיפה באזורים ממוקדים
 • השבחת מודל דרוג אשראי לצרכנים ועסקים קמעונאיים
 • זיהוי אזורי סיכון למתן אשראי
 • שיערוך בטוחות נדל"ן
 • ניהול סיכוני חתמות
 • קירבה למוקדי סיכון: טרור, אש, הצפות, חומרים מסוכנים, רעידות אדמה
 • ביצוע מבחני קיצון
 • היערכות לאיומים עסקיים: תחרות, אילוצים כלכליים

מודל מרחבי לדירוג סיכוני אשראי צרכני

העשרת רשומת הלקוח במידע דמוגרפי חיצוני לטובת השבחת מנגנון דירוגי אשראי

 • טיוב כתובות – טיוב כתובת המגורים של הלקוח, אופציה להצמדת מיקוד 7 ספרות
 • מיפוי – מיפוי גאוגרפי של רשומת הלקוח ושיוך לאזורי פוינטס (כ-3,300 אזורי שטח בפריסה ארצית)
 • העשרת נתונים – העשרת רשומת הלקוח בנתונים מרחביים מבוססי מיקום: מדד כלכלי חברתי, רמת הכנסה, שיוך למגזר, סוג ישוב, אופי ישוב, אופי משפחתי וכו'
 • מידול – בחינת מתאמים בין המשתנים הסביבתיים לבין פעילות הלקוח ושקלולם במודל דירוג אשראי
 • אזורי סיכון – ניתוח מרחבי שוטף של אירועי כשלים והגדרת אזורים בעלי מגמת סיכון

  השאירו פרטים ונחזור אליכם