נדל"ן

ניתוח מרחבי של הפוטנציאל הצרכני במרחב הקמעונאי הרלבנטי למיקום פרויקט חדש מאפשר לצפות את כדאיותו

במסגרת הניתוח ניתנת התייחסות לתמהיל שימושים בקטיגוריות סחר ופעילות שונות:

  • אוכלוסייה – מס' משקי בית, תושבים, התפלגות גילאים, מדד חברתי-כלכלי, מגזר
  • פיתח עתידי – צפי בניה, יח"ד, מסחר, צירי תחבורה
  • פריסת מסחר – קניונים, מרכזי סחר, רשתות קמעונאיות, בנקים, שרותי רפואה
  • תחבורה – נגישות תחבורה ציבורית [תנועה ברכב, ברגל]
  • הגדרת מרחבי ביקוש סביב אתרים – לפי קטיגוריות, זיקה בין אזורים
  • פוטנציאל מסחרי – לפי קטיגוריות, על בסיס נתוני צריכה למ"ס ונתוני פוינטס
  • הזדמנויות עסקיות – שירותים שחסרים באזור

    השאירו פרטים ונחזור אליכם