פיננסים

במהלך השנים פוינטס הפכה לגוף המוביל בארץ בהטמעת יישומי Location Intelligence  במערכת הפיננסית. פיתחנו מערך שלם של כלים, מאגרי מידע  ומודלים מרחביים התומכים בתהליכים העסקיים ברמה האסטרטגית והטקטית במערכת הבנקאית, בחברות האשראי והמימון.

בנקאות

למימד הגיאוגרפי משקל רב ביכולת הבנק למצות את הפוטנציאל העסקי שלו

במהלך השנים האחרונות פוינטס הפכה לגוף המוביל בארץ בהטמעת יישומי Location Intelligence  במערכת הבנקאית. פיתחנו מערך שלם של כלים, מאגרי מידע  ומודלים התומכים בתהליכים העסקיים של הבנק ברמה האסטרטגית והטקטית.

שילוב של נתוני הבנק (לקוחות, סניפים ) עם מידע חיצוני (דמוגרפיה, מתחרים, פיתוח נדל"ן) מאפשר תמיכה בקבלת החלטות אסטרטגיות וטקטיות במגוון נושאים:

 • סינוף: פריסת רשת סניפים אופטימלית, אזורי פוטנציאל לפתיחת סניפים חדשים, התאמת פורמט סניפים לתנאי הסביבה, פריסת המתחרים 
 • מכירות: הגדרת מרחבי פעילות לסניף, בניית מודל יעדים לסניף לגיוס והעמקת לקוחות על בסיס הפוטנציאל הגלום בסביבתו 
 • ניהול סיכונים: דירוגי אשראי, זיהוי אזורי סיכון, חשיפה אזורית, בקרת בטחונות, ניטור הונאות 
 • תפעול: ניהול לשעת חירום, דיוור בן סניפים, ניוד עובדים

כרטיסי אשראי

חלק ניכר מהפעילות העסקית של חברת האשראי מתרחש בשטח

קיים מתאם גבוה בין מיקום מגורי הלקוחות לדפוסי השימוש שלהם בכרטיס האשראי במספר מדדים: היקף הצריכה, תדירות השימוש, ענפים ועוד.

החיבור של בתי העסק  ומחזיקי כרטיס על גבי המפה מאפשר להשביח את תהליכי קבלת ההחלטות במגוון רחב של יישומים בתחומי השיווק והמכירות, ניהול סיכונים ומועדוני לקוחות:

 • גיוס לקוחות חדשים ומניעת נטישה
 • השבחת מודל דירוג אשראי על פי משתנים סביבתיים
 • העמקת צריכת אשראי
 • התאמת פריסת בתי עסק מול צרכי אשראי של לקוחות
 • שיעורי חדירה של כרטיסי החברה בתאי שטח
 • סגמנטציית צרכני אשראי על פי משתנים דמוגרפיים
 • תכנון טריטוריות לנציג מכירות
 • מיפוי מועדוני לקוחות – ניתוח רמת שימוש, תמיכה בשיווק ממוקד לקוח
 • מידע מרחבי לבתי עסק על פעילות לקוחותיו -יצירת ערך מוסף לבית העסק
 • ניתוח הונאות – השבחת מודל התראות על פי משתנים סביבתיים

חברות מימון

 • מודל דירוג אשראי
 • תמחור ריבית אשראי
 • ביצוע מבחני קיצון
 • זיהוי אזורי סיכון למתן אשראי
 • תחקור הונאות

  השאירו פרטים ונחזור אליכם