תחזית אוכלוסייה

אומדן כמות משקי בית צפוייה לעוד 2, 5 ו 7+ שנים, בחתך של אזור סטטיסטי, שכונה ואזורי זיקה

צפי האוכלוסייה מתבסס על מודל המשקלל את המשתנים הבאים:

  • מעבר בין קבוצות גיל
  • שיעור ילודה/תמותה לפי מגזר
  • עדכון נתוני למ"ס המתפרסמים בסוף כל שנה
  • צפי אכלוס עתידי על פי שכבת אזורי פיתוח

מקורות מידע: למ"ס, מחקרי פוינטס

    השאירו פרטים ונחזור אליכם