Location Intelligence
סינוף
שיווק ומכירות
לוגיסטיקה ושירות
ניהול סיכונים

פוינטס הינה חברת יעוץ המתמחה ביישומי Location Intelligence

כתובת הלקוח, פריסת הסניפים, מיקום נקודות המכירה, פריסת המתחרים, סביבת המגורים ואזורי הנוכחות של הלקוחות – לכל אלו, ולמשתנים גיאוגרפים נוספים, השפעה ישירה על שורות ההכנסה והרווח של הארגון. 

 

אנו יודעים לחלץ את המידע המרחבי הקיים במסדי הנתונים של הארגון, לשלב אותו עם מידע ממקורות חיצוניים ובאמצעות כלי GIS ומתודולוגיות מחקר אנליטיות לחבר את המימד הגיאוגרפי לתהליך העסקי ולהביא למקבלי ההחלטות בארגון תובנה מרחבית התומכת במגוון יישומים עסקיים.

 

הצוות המקצועי של החברה פיתח מיומנויות, כלים וידע רחב בכל המרכיבים הנדרשים למיקסום רווחי הלקוח בעזרת מערכות גיאוגרפיות: טכנולוגיה, מאגרי מידע ומתודולוגיות ייחודיות ביישומי ניהול מרחבי.

 

חדשות ומאמרים

משרד הבריאות בחר להטמיע את שכבת "אזורי פוינטס" ואת ה"מדד החברתי-כלכלי" של פוינטס


22 בינואר 2018
משרד הבריאות בחר להשתמש במאגרי המידע הייחודיים של פוינטס במסגרת תוכנית המדדים הלאומית של רפואת הקהילה.


עדכון מדד כלכלי חברתי פוינטס למגזרים ערבי וחרדי


11 ביוני 2017
לצורך עדכון מדד פוינטס פיתחנו מודל סטטיסטי המתבסס על אנליזה מרחבית של מדדים כלכליים ועסקיים, ממחקרים פנימיים הנעשים בחברה. המשתנים המשפיעים הנם משתנים כלכליים, משתני רמת חיים ומשתני בריאות ותחלואה ארציים.


ניתוח הפריסה הסינופית בענף הבנקאות הקמעונאית – 2016


27 במאי 2017
למרות המשך מגמת סגירת הסניפים הקמעונאים במהלך 2016, לא ניכרת השפעה לכך על רמת החשיפה הגיאוגרפית של האוכלוסייה שכן רוב המיזוגים התרחשו באזורים אשר מראש היו רווים בסניפים.


מודל מרחבי להשבחת דירוג סיכוני אשראי צרכני


21 בדצמבר 2016
ישום חדש שלנו, שהוטמע לאחרונה בבנקים, חברות אשראי וחברות מימון ועושה שימוש בניתוח מרחבי אנליטי להשבחת תהליך דירוג אשראי ללווים.


על השילוב בין דיגיטלי לפיסיקלי בעולם הקמעונאות


11 באפריל 2016
במשך זמן רב, נראה היה שנחרץ גורל הרחובות הראשיים עמוסי החנויות עקב הצמיחה המשמעותית של החנויות המקוונות. אך כיום, נראה כי התהפכו היוצרות ורשתות אשר היו מקוונות בלבד, פותחות סניפים פיסיים.


לקריאת כל החדשות